Bärbel

Gugge Fescht 2017 – Adlerbrüeter

Gugge Fescht 2017 – Adlerbrüeter

Gugge Fescht 2017 – Kyyburggeischter

Gugge Fescht 2017 – Kyyburggeischter

Gugge Fescht 2017 – Umzug

Gugge Fescht 2017 – Umzug

Gugge Fescht 2017

Gugge Fescht 2017

Gugge Fescht 2016 – Videos der Auftritte

Gugge Fescht 2016 – Videos der Auftritte

Gugge Fescht 2016 – Super Stimmung!

Gugge Fescht 2016 – Super Stimmung!

Gugge Fescht 2016 – Sauknapp

Gugge Fescht 2016 – Sauknapp

Gugge Fescht 2016 – Wiler Semphoniker

Gugge Fescht 2016 – Wiler Semphoniker

Gugge Fescht 2016 – Tüüfelshusare Wil

Gugge Fescht 2016 – Tüüfelshusare Wil

Gugge Fescht 2016 – Mehrzweckblaari

Gugge Fescht 2016 – Mehrzweckblaari